FAMILJEFÖRETAGVi äger och driver Åbylund säteri
med dithörande fiskodling:
Per Eke-Göransson
och
Claes Eke-Göransson
Mobil: 0708601842 alt. 0705931320
Mejl: vadstenafisk@abylund.se

Denna hemsida uppdaterad 200305